شرکت تالیا (اولین شبکه تلفن همراه اعتباری) جهت تکمیل کادر خود از متخصصین وکارشناسانی  که دارای شرایط ذیل هستند دعوت به همکاری می نماید. لذااز متقاضیان استخدام تقاضا می گردد پیش از تکمیل فرم حداقل شرایط مورد نیاز استخدام در تالیا را مورد مطالعه قرار دهند: 

مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر و تجربه کار در زمینه های مرتبط با:

  •        منابع انسانی
  •         امور مالی
  •         بازاریابی
  •         فنی( اولویت با مدارک مرتبط با فعالیتهای مخابراتی مشتمل بر برق – مخابرات، الکترونیک، کامپیوتر)