خبرگزاری مهر در راستای گسترش فعالیت های خود در حوزه عکس

از عکاسان مستعد و خلاق دعوت به همکاری می‌کند.
به گزارش خبرنگار بازارکار سرویس عکس خبرگزاری مهر از متقاضیان خواسته است

تا ۳۰ فریم عکس انتخابی خود را به آدرس nvitephoto@mehrnews.com ایمیل کنند.
لازم به ذکر است که ذکر مشخصات فردی و شماره تماس در ایمیل ارسالی الزامی است

ونتیجه بررسی آثار رسیده در اولین فرصت به ایمیل متقاضی ارسال می شود.