یک شرکت ساختمانی معتبر جهت کار در تهران و شهرستان به افراد ذیل نیازمند است:

۱ – سرپرست کارگاه یک نفر – حداقل ۷ سال سابقه کار
۲- مهندس عمران یک نفر – حداقل ۵ سال سابقه کار
۳- تکنسین عمران یک نفر – حداقل ۵ سال سابقه کار
۴- تکنسین تاسیسات یک نفر – حداقل ۵ سال سابقه کار
۵- راننده پایه یک

نحوه تماس:
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به شماره فکس ۸۸۶۷۸۷۶۵ ارسال و یا جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴-۸۸۶۷۹۲۶۳ تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت:
۸۹/۳/۱۶

منبع: بازار کار