یک گروه بزرگ تولیدی با فعالیت بین المللی در زمینه صنایع غذایی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود تخصص های زیر را جهت فعالیت در تهران دعوت به همکاری می نماید:

١- مدیرعامل/ فوق لیسانس مدیریت یا رشته های وابسته/ حداقل ١٠ سال سابقه کار مرتبط/ مسلط به زبان انگلیس و تجربه مفید در مدیریت کارخانجات مواد غذایی

٢- منشی مدیرعامل/ لیسانس مرتبط/ حداقل ٣ سال سابقه کار مرتبط/ مسلط به زبان انگلیسی و نرم افزارهای Word-Excel با روابط عمومی قوی و آشنا به امور بازرگانی و ترجیحا آشنا به زبان عربی

۳- مدیر مالی/ لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری/ حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط/ آشنایی کامل با نرم افزارهای مالی

۴- مدیرعامل پخش/ لیسانس مرتبط/ حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط/ تجربه مفید فعالیت در مدیریت شرکت های پخش مواد غذایی

۵- کارشناس واردات/ لیسانس مرتبط/ حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط/ مسلط به زبان انگلیسی، مکاتبات بازرگانی خارجی، ثبت سفارش و پروسه ترخیص کالا

۶- کارشناس صادرات/ لیسانس مرتبط/ حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط/ مسلط به زبان انگلیسی، مکاتبات بازرگانی خارجی و ترجیحا آشنا به زبان عربی و سابقه کار با کشورهای منطقه خلیج فارس

واجدین شرایط می توانند سوابق کاری خود را به انضمام یک قطعه عکس جدید حداکثر تا ۳ روز پس از تاریخ چاپ آگهی به آدرس ایمیل info@irangolab.ir و شماره فکس ۸۸۶۷۴۰۷۷ ارسال نمایند.