محمدتقی صابری رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش که تمامی شرایط عمومی واختصاصی مندرج در آگهی استخدام را دارا بوده‌اند و در مهلت مقرر (۱۲ تا ۱۹ اردیبهشت ماه) نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نموده‌اند، می‌توانند از ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه (۸۹/۳/۵) لغایت ساعت ۱۳ روز جمعه (۸۹/۳/۷) با مراجعه به آدرس اینترنتی زیر نسبت به چاپ (پرینت) و دریافت کارت ورود به جلسه‌ی آزمون اقدام نمایند…

دریافت کارت با استفاده از کد ملی و شماره کارت

دریافت کارت با استفاده از کد ملی و کد رهگیری

دریافت کارت با استفاده از کد ملی و شماره شناسنامه


دریافت کارت با استفاده از کد ملی و نام خانوادگی

لطفاً جهت ورود اطـلاعات، زبان سیستم خـود را روی انگلیسی تنظیـم نماییـد

خـواهشمنـد است حتمـاً از مـرورگـر Internet Explorer استفـاده نماییـد