شرکت اوسیکو واقع در کیلومتر ۹ اتوبان کرج از ۱۰ نفر

مهندس مکانیک آشنا با طراحی محصول دعوت به همکاری می نماید .

توضیحات :
مهندس مکانیک آشنا با طراحی محصول – دانشگاه سراسری
لطفا رزومه را به ایمیل Aryanpour@ioi.ir ارسال فرمایید .

مهلت تماس : ۸۹/۰۴/۳۰
تاریخ روزنامه : ۸۹/۰۳/۳۰
منبع : جابیران